Paasbrunch met bewoners Zeebuurt op zondag 17 april

Op Eerste Paasdag, zondag 17 april, houden we vanaf 11.15 uur een paasbrunch op het plein voor de kerk. Hiervoor nodigen we ook de bewoners van de Zeebuurt en andere belangstellenden van harte uit. En er is voor ieder wat wils. Naast het gezamenlijk eten is er zang en muziek en een korte meditatie. We kijken uit naar een goed samenzijn met mooie ontmoetingen.
Voorafgaand aan de brunch is er om 9.30 uur een paasdienst in de kerk, waarbij eveneens iedereen welkom is. Op tweede paasdag is er om 9.30 uur een zangdienst. In beide diensten vieren we dat onze Here Jezus is opgestaan en de dood heeft overwonnen. Ook is er op zondag 17 april om 14.30 uur een interkerkelijke paasviering op de helling bij de molen. Iedereen is van harte welkom.