Belijdenisdienst zondag 5 juni (Pinksteren)

Op zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest. In de ochtenddienst, die begint om 9.30 uur, gaat ds. Middelkoop voor en hopen zeven jongeren belijdenis van hun geloof te doen. We lezen Handelingen 2: 1-13. Het thema van de preek is: Wat een wonder!
In de middagdienst (17.00 uur) gaat ds. S. Griffioen uit Eemdijk voor. De tekst voor de preek is Handelingen 8:35. Thema: Hij verkondigde hem Jezus.
Ook is er om 14.30 uur een internationale kerkdienst in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121.
Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, is er om 9.30 uur een zangdienst, die mede is voorbereid door jongeren uit de gemeente. We zingen psalmen en liederen, en ds. Middelkoop houdt een meditatie.
Van harte welkom in de verschillende diensten!