De Zaaier

Month: maart 2021

Wekelijks online Bijbelstudie: Blijf letten op Gods trouw

Vanwege corona liggen veel fysieke activiteiten stil. In deze tijd verzorgt onze bejaardenouderling, P. J. van Houdt, wekelijks op woensdagochtend om 10.00 uur een online Bijbelstudie. Deze is te volgen via CAI-kanaal 706 en ons YouTube-kanaal (ook achteraf terug te zien).

Hoe kwam u op het idee van de online Bijbelstudies?
”Elke maand in het winterseizoen mocht ik een koffie-ochtend leiden. Nu kwam het verzoek om dat online voort te zetten. Het bestuur van de mannenvereniging zocht ook naar mogelijkheden om de leden toch te bereiken. De beste oplossing bleek aan te haken bij de online koffie-ochtenden.”

Voor wie zijn de Bijbelstudies bedoeld?
”De primaire doelgroepen zijn de bezoekers van de koffie-ochtenden en de leden van de mannenvereniging. Maar nu ze online worden gezet kan iedereen die dat wil, binnen de gemeente of daarbuiten, meeluisteren.”

Waarom behandelt u de ene week Zacharia en de andere week een psalm?
”Op de koffie-ochtend werd elke keer de aan de beurt zijnde psalm ingeleid en besproken. Op de mannenvereniging waren we begonnen met de bespreking van de visioenen van Zacharia. Daarmee waren we niet klaar. Daarom heb ik dat weer opgepakt. ”

Wat heeft het Bijbelboek Zacharia mensen in de 21e eeuw vooral te zeggen?
”Allereerst moeten we letten op de trouw van God. Die springt hier heel erg in het oog. De tempeldienst wordt hersteld. Hij maakt een nieuw begin met het teruggekeerde deel van Zijn volk. Daar zit de boodschap in: God laat nooit los het werk, waaraan Hij ooit begon. Hij heeft een vast plan en niemand kan Hem daarin tegenhouden.
In het verlengde daarvan: Hij bleef de weg banen naar Bethlehem en Golgotha. De komst van Christus stond bij Hem vast. Dat komt expliciet in Zacharia aan de orde. Profetie over “De Spruit” bijvoorbeeld.
Maar er is veel meer. Zo mag voor ons vaststaan dat de dag van de wederkomst zeker aanbreekt. Na Pinksteren mochten wij aanhaken bij Zijn volk en ook delen in Zijn Messiaanse beloften. De boodschap voor vandaag: Blijf letten op Gods trouw en haal daar steeds bemoediging uit. ”

Welke psalm heeft voor uzelf een bijzondere betekenis?
”Niet een speciale psalm. Maar bij de bestudering en bespreking van de psalmen word ik steeds weer getroffen door die psalmen, waarin de dichter uitdrukkelijk God aanroept als zijn Schuilplaats, zijn Burcht, zijn Rots. Het geeft geweldig veel rust en troost als je weet en ervaart, dat God jouw Beschermer is. Dat Hij regeert. Dat is een machtige werkelijkheid in deze tijd van hectiek, dreiging, verval en verzet tegen God en Zijn Woord. ”

Pasen in Harderwijk

Na het succes van het Kerst Event afgelopen december, organiseren de kerken van Harderwijk en Hierden in samenwerking met Stichting Echo: PaseninHarderwijk.nl #ikbenervoorje

Een inspirerende uitzending voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Natuurlijk met muziek, maar ook het verhaal van een timmerman die een levensgroot kruis maakt, een boodschap van Martin Brand over het echte paasverhaal uit de Bijbel en nog meer. Een samensmelting van de jaarlijkse Paaszang in de haven van Harderwijk, The Passion en het online Kerst Event.

Paseninharderwijk.nl
Een feest verbindt. Of het nu gaat om een verjaardag, koningsdag of een christelijke feestdag zoals Pasen. Het brengt mensen bij elkaar, inspireert en brengt vreugde. Maar bij elkaar komen om te vieren is nog even niet mogelijk. Des te belangrijker is het dat we online events organiseren waardoor we toch een beetje met elkaar verbonden zijn. Vanuit die gedachte is ook het Paas Event ontstaan, georganiseerd door de verschillende kerken uit Harderwijk en Hierden.

#ikbenervoorje
Maar kijk niet alleen, voor zover de maatregelen het toestaan, nodig je buren, collega’s, vrienden of familie uit om samen te kijken. Wees er voor elkaar, want ook Paseninharderwijk.nl vier je samen.

Wat? Online Paas Event Paseninharderwijk.nl
Wanneer? 1e paasdag 4 april 2021 om 14:30 en 20:00
Waar? Paseninharderwijk.nl en HK13.TV

Taartenactie voor bewoners azc op 3 april: doe je mee?

Door de coronacrisis is het leven van de bewoners van het azc extra zwaar. In deze moeilijke tijd willen we de asielzoekers een hart onder de riem steken en laten merken dat we hen niet vergeten. Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk in samenwerking met Stichting Present Harderwijk een taartenactie in het paasweekend. Op zaterdag 3 april worden ruim 100 taarten uitgedeeld in het azc.
Doet u ook mee door één of meer taarten te bakken? Let op! De taarten mogen geen alcohol en geen gelatine bevatten. Meld u zo snel mogelijk aan, graag vóór 29 maart a.s. via deze link
Kunt of wilt u geen taart bakken, maar wel meedoen met deze actie? Maak dan een gift voor één of meer taarten over op rekeningnummer NL12RABO0158607546, ten name van Stichting Present
Harderwijk o.v.v. taartenactie azc.